Back to All jobs

D365 CE Technical Consultant

Job description

ENGLISH BELOW:
Dit IT team ondersteunt het Microsoft Dynamics 365 online platform. Je werkt in een team met nog twee andere Engineers maar door de aankomende workload zijn zij op zoek naar versterking.

Door twee aankomende projecten moeten er verschillende verbeteringen worden aangebracht. Dit gaat om extra interfaces en extra functionaliteiten door middel van plug-ins, logic/power-apps en power automate.
De projecten gaan over real time data die middels berichten worden gedeeld met de klant. Hierdoor worden klanten tijdig geattendeerd op mogelijk onderhoud of andere support zaken.

De applicatie gebruikt Dot.Net-plug-ins en ondersteunende services. De applicatie communiceert met omliggende systemen via B2Bservices, power automate en logic apps. Voor de projecten en uitbreidingen (een deel van de opdracht bestaat uit onderhoudswerkzaamheden aan bestaande Dot.Net webapplicatie) zijn wij op zoek naar een ervaren MS Software Engineer.

Hoofdactiviteiten

 • Ontwerpen en bouwen van software

 • Testsoftware (unit- en integratietesten)

Jij hebt kennis en ervaring met de volgende technieken

 • .NET C#;

 • Power automate;

 • Logic app;

 • Azure Cloud Functions;

 • API’s;

 • Dataverse;

 • Entity framework;

 • Unit Testing.

Jij hebt bij voorkeur kennis en ervaring met

 • MS Dynamics CRM (365) of vergelijkbaar;

 • SQL Server Reporting Services (SSRS);

 • MSI;

 • WCF

  -----------
  This IT team supports the Microsoft Dynamics 365 online platform. You'll be working in a team with two other engineers, but due to upcoming workload, they're seeking reinforcement.

  Two upcoming projects require various enhancements. This involves additional interfaces and functionalities through plugins, logic/power apps, and Power Automate. The projects involve real-time data shared with customers via messages, enabling timely alerts for potential maintenance or other support matters.

  The application utilizes Dot.Net plugins and supporting services. It communicates with surrounding systems through B2B services, Power Automate, and Logic Apps. For the projects and expansions (part of which involves maintenance work on existing Dot.Net web applications), we're seeking an experienced MS Software Engineer.

  Main Activities:

  Designing and building software

  Testing software (unit and integration tests)

  You should have knowledge and experience with the following technologies:

  .NET C#;

  Power Automate;

  Logic App;

  Azure Cloud Functions;

  APIs;

  Dataverse;

  Entity Framework;

  Unit Testing.

  Preferred knowledge and experience include:

  MS Dynamics CRM (365) or similar;

  SQL Server Reporting Services (SSRS);

  MSI;

  WCF.